Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

54,05

+0,46

+0,86%

Dầu Brent giao ngay

56,31

+0,47

+0,84%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

152,26

+0,93

+0,61%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

164,01

+1,05

+0,64%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,61

+0,02

+0,77%

Nguồn: Bloomberg.com