Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,13

+0,29

+0,56%

Dầu Brent giao ngay

57,90

+0,15

+0,26%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

168,96

+1,15

+0,69%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

181,07

+0,55

+0,30%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,99

+0,07

+2,44%

Nguồn: Bloomberg.com