Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

69,17

+0,05

+0,07%

Dầu Brent giao ngay

79,76

-0,07

-0,09%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,15

+0,01

+0,29%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

190,72

+0,05

+0,03%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

231,74

-0,07

-0,03%