Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,92

-0,71

-1,30%

Dầu Brent giao ngay

62,57

-0,03

-0,05%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,25

-0,20

-4,49%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

148,62

-2,45

-1,62%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

195,89

-1,13

-0,57%