Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,64

-0,31

-0,59%

Dầu Brent giao ngay

54,76

-0,29

-0,53%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

159,48

-0,92

-0,57%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

165,64

-0,44

-0,26%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,55

+0,01

+0,28%

Nguồn: Bloomberg.com