Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,38

+0,34

+0,71%

Dầu Brent giao ngay

50,96

+0,32

+0,63%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

160,45

+0,26

+0,16%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

150,38

+0,70

+0,47%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,03

+0,02

+0,63%

Nguồn: Bloomberg.com