Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,08

+0,78

+1,21%

Dầu Brent giao ngay

69,66

+0,75

+1,09%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,62

+0,01

+0,23%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

202,71

+1,75

+0,87%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

200,77

+1,54

+0,77%