Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

50,73

+0,40

+0,79%

Dầu Brent giao ngay

53,81

-0,06

-0,11%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

166,14

-0,12

-0,07%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

160,23

+0,02

+0,01%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,32

-0,01

-0,18%

Nguồn: Bloomberg.com