Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

72,02

-0,18

-0,25%

Dầu Brent giao ngay

79,16

-0,41

-0,52%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,90

-0,01

-0,28%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

225,16

-1,86

-0,82%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

226,70

-1,30

-0,57%