Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

42,83

+0,09

+0,21%

Dầu Brent giao ngay

45,31

+0,09

+0,20%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

143,50

+0,05

+0,03%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

137,52

+0,36

+0,26%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,91

+0,02

+0,52%

Nguồn: Bloomberg.com