Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,02

-0,39

-0,82%

Dầu Brent giao ngay

48,83

-0,33

-0,67%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

147,28

-1,14

-0,77%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

147,92

-0,72

-0,48%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,67

-0,01

-0,49%

Nguồn: Bloomberg.com