Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

64,41

-0,06

-0,09%

Dầu Brent giao ngay

69,79

-0,17

-0,24%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,53

+0,09

+2,47%

Xăng dầu (Uscent/gal)  

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

190,55

-0,32

-0,17%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

209,02

+0,41

+0,20%