Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

51,95

+0,05

+0,10%

Dầu Brent giao ngay

57,43

+0,06

+0,10%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

167,72

-0,11

-0,07%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

178,67

-0,11

-0,06%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,98

-0,01

-0,50%

Nguồn: Bloomberg.com