Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,81

+0,19

+0,38%

Dầu Brent giao ngay

52,17

+0,21

+0,40%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

165,05

+0,60

+0,36%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

155,86

+0,53

+0,34%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,12

+0,02

+0,48%

Nguồn: Bloomberg.com