Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,84

+0,20

+0,29%

Dầu Brent giao ngay

74,88

+0,17

+0,23%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,74

+0,00

+0,15%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

212,93

+0,56

+0,26%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

214,41

+0,32

+0,15%