Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

51,58

+0,11

+0,21%

Dầu Brent giao ngay

54,28

+0,13

+0,24%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

166,81

+0,67

+0,40%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

161,20

+0,53

+0,33%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

37,500,00

+640,00

+1,74%

Nguồn: Bloomberg.com