Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

71,63

-0,21

-0,29%

Dầu Brent giao ngay

79,48

-0,32

-0,40%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,92

+0,00

+0,14%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

225,01

-1,00

-0,44%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

228,21

-0,75

-0,33%