Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,72

-0,05

-0,11%

Dầu Brent giao ngay

48,04

-0,02

-0,04%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

155,84

-0,49

-0,31%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

151,40

-0,12

-0,08%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,93

-0,04

-1,21%

Nguồn: Bloomberg.com