Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,36

-0,05

-0,10%

Dầu Brent giao ngay

52,55

-0,02

-0,04%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

162,53

+0,64

+0,40%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

163,11

+0,67

+0,41%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,92

-0,01

-0,34%

Nguồn: Bloomberg.com