Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

67,97

+0,14

+0,21%

Dầu Brent giao ngay

74,83

+0,10

+0,13%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,98

+0,01

+0,37%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

206,57

+0,65

+0,32%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

218,12

+0,58

+0,27%