Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,44

-0,03

-0,06%

Dầu Brent giao ngay

58,42

+0,09

+0,15%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

173,20

+1,65

+0,96%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

182,94

+0,73

+0,40%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,99

+0,02

+0,54%

Nguồn: Bloomberg.com