Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,28

-0,54

-0,81%

Dầu Brent giao ngay

75,57

-0,60

-0,79%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,18

+0,01

+0,44%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

179,87

-2,36

-1,30%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

224,01

-1,20

-0,53%