Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,93

-0,03

-0,06%

Dầu Brent giao ngay

48,91

-0,09

-0,18%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

142,76

+0,59

+0,41%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

152,60

+0,91

+0,60%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,03

+0,01

+0,20%

Nguồn: Bloomberg.com