Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

58,47

+0,11

+0,19%

Dầu Brent giao ngay

65,25

+0,35

+0,54%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

176,23

+1,47

+0,84%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

196,94

+1,92

+0,98%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,67

+0,07

+2,66%

Nguồn: Bloomberg.com