Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,45

+0,22

+0,45%

Dầu Brent giao ngay

51,83

+0,23

+0,45%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

162,97

+0,83

+0,51%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

154,99

+0,72

+0,47%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,07

+0,00

+0,10%

Nguồn: Bloomberg.com