Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,31

+0,69

+1,42%

Dầu Brent giao ngay

49,25

+0,64

+1,32%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

164,77

-0,67

-0,40%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

150,71

+1,84

+1,24%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

1,98

0,00

-0,05%

Nguồn: Bloomberg.com