Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

51,86

+0,50

+0,97%

Dầu Brent giao ngay

54,50

+0,54

+1,00%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

166,71

+1,45

+0,88%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

162,07

+1,44

+0,90%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,22

+0,01

+0,19%

Nguồn: Bloomberg.com