Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

70,68

-0,03

-0,04%

Dầu Brent giao ngay

78,73

-0,06

-0,08%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,93

-0,01

-0,20%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

223,29

-0,09

-0,04%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

226,55

-0,12

-0,05%