Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

44,16

-0,03

-0,07%

Dầu Brent giao ngay

45,69

0,00

0,00%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

135,86

-0,29

-0,21%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

136,03

+0,33

+0,24%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,80

+0,02

+0,76%

Nguồn: Bloomberg.com