Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,62

+0,28

+0,60%

Dầu Brent giao ngay

48,88

+0,28

+0,58%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

156,03

+0,35

+0,22%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

152,19

+0,50

+0,33%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,91

+0,01

+0,34%

Nguồn: Bloomberg.com