Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,82

+0,30

+0,44%

Dầu Brent giao ngay

73,91

+0,47

+0,64%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,74

+0,00

+0,15%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

211,85

+2,29

+1,09%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

214,58

+1,32

+0,62%