Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,87

+0,10

+0,21%

Dầu Brent giao ngay

49,10

+0,05

+0,10%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

149,96

-1,00

-0,66%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

149,75

+0,12

+0,08%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,80

0,00

0,00%

Nguồn: Bloomberg.com