Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,74

+0,31

+0,65%

Dầu Brent giao ngay

52,37

+0,33

+0,63%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

172,80

+6,39

+3,84%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

164,40

+2,30

+1,42%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,95

0,00

-0,03%

Nguồn: Bloomberg.com