Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

50,59

-0,07

-0,14%

Dầu Brent giao ngay

56,83

-0,03

-0,05%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

166,99

+0,15

+0,09%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

181,28

-0,35

-0,19%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,95

-0,01

-0,20%

Nguồn: Bloomberg.com