Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

63,56

+0,01

+0,02%

Dầu Brent giao ngay

67,21

-0,10

-0,15%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,66

+0,03

+1,18%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

181,05

+0,20

+0,11%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

197,13

+0,19

+0,10%