Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,11

-0,07

-0,13%

Dầu Brent giao ngay

58,38

-0,06

-0,10%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

173,34

-0,14

-0,08%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

181,87

+0,05

+0,03%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,93

+0,01

+0,48%

Nguồn: Bloomberg.com