Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,81

-0,52

-0,77%

Dầu Brent giao ngay

76,49

-0,40

-0,52%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,16

-0,04

-1,28%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

180,31

-0,98

-0,54%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

227,13

-0,68

-0,30%