Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

50,74

+0,32

+0,63%

Dầu Brent giao ngay

59,30

+0,50

+0,85%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,09

-0,22

-5,06%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

139,96

+0,83

+0,60%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

188,25

+0,63

+0,34%