Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,02

+0,07

+0,13%

Dầu Brent giao ngay

55,16

+0,11

+0,20%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

162,62

+2,22

+1,38%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

163,74

+1,15

+0,71%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,66

+0,12

+3,50%

Nguồn: Bloomberg.com