Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

58,55

+0,08

+0,14%

Dầu Brent giao ngay

65,32

+0,07

+0,11%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

175,80

-0,43

-0,24%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

197,43

+0,49

+0,25%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,74

+0,08

+2,81%

Nguồn: Bloomberg.com