Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,21

+0,33

+0,50%

Dầu Brent giao ngay

70,91

+0,46

+0,65%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,58

-0,01

-0,46%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

203,93

+0,57

+0,28%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

202,14

+0,30

+0,15%