Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,36

+0,31

+0,46%

Dầu Brent giao ngay

74,42

+0,42

+0,57%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,79

0,00

0,00%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

209,68

+0,71

+0,34%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

214,71

+1,11

+0,52%