Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,87

-0,03

-0,06%

Dầu Brent giao ngay

51,50

+0,04

+0,08%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

161,35

+0,42

+0,26%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

155,30

+0,21

+0,14%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,20

+0,01

+0,44%

Nguồn: Bloomberg.com