Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,26

+0,18

+0,26%

Dầu Brent giao ngay

74,92

+0,19

+0,25%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,93

+0,01

+0,38%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

205,73

+0,58

+0,28%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

210,94

+0,90

+0,43%