Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

43,19

+0,06

+0,14%

Dầu Brent giao ngay

44,85

+0,13

+0,29%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

133,32

-0,04

-0,03%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

132,81

+0,53

+0,40%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,72

-0,03

-1,16%

Nguồn: Bloomberg.com