Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

69,49

+0,19

+0,27%

Dầu Brent giao ngay

74,60

+0,67

+0,91%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,79

+0,01

+0,50%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

213,55

+1,24

+0,58%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

216,32

+1,20

+0,56%