Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,30

-0,03

-0,06%

Dầu Brent giao ngay

49,59

-0,08

-0,16%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

150,70

-0,44

-0,29%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

150,93

-0,01

-0,01%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,84

0,00

-0,07%

Nguồn: Bloomberg.com