Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,96

-0,03

-0,06%

Dầu Brent giao ngay

56,00

+0,01

+0,02%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

151,07

-0,41

-0,27%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

163,80

-0,24

-0,15%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,63

+0,01

+0,38%

Nguồn: Bloomberg.com