Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,16

-0,02

-0,04%

Dầu Brent giao ngay

49,95

-0,03

-0,06%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

148,91

+0,60

+0,40%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

155,21

+0,10

+0,06%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,74

+0,01

+0,40%

Nguồn: Bloomberg.com