Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,58

-0,06

-0,11%

Dầu Brent giao ngay

59,22

-0,08

-0,13%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

174,37

-0,69

-0,39%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

184,36

+0,17

+0,09%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,88

-0,01

-0,52%

Nguồn: Bloomberg.com